mokestis

mokestis
mókestis sm. (1), mõkestis (1) K, Vl, mokestìs sf. (3a, 3b), mokestìs, -iẽs sm. (3a, 3b), mokestỹs 1. nustatyto dydžio pinigų suma, kurią piliečiai privalo mokėti valstybei: Mokesčiai reikalingi valdymo aparatui, mokykloms, ligoninėms, švietimo sistemai ir t. t. išlaikyti . Labai didelės mókestys Brš. Daug mokesčių̃ Jz. Preina apsimokėt mokesčiaĩ Švnč. Džiaugdavosi, kad gal mokestėlius užsimokėti A1885,122. Sunkūs mõkesčiai pas tą poną J. Visos mokestys neatliktos, šeimynai alga nemokėta Tat. Aš dar ir rudenines mõkestis nesumokėjau Plut. Visa mokestìs mokėt parej[o] Vlk. Dabar labai didelė mokestìs už malūnėlius Kp. Da mokestų̃ nesumokė[jo] Vrn. Pinigus ant mokestų̃ išlikau Dkš. Koks čia gyvenimas, ka mokestų̃ n'išsimoka Prn. Uždėta jiems mokėti tam tikri mokestys į valdžios iždą LTII418. Da mūsų pernykščiai mokestys nemokėti Ds. Mokesčių inspektorius (finansų inspektorius) . Pajamų mokesčiai . Mokesčių rinkėjas LL148. Mokestis ažu važtą SD56. | Mokestį (pranešimą dėl nustatytų mokesčių mokėjimo) atneša Krn. ^ Aitvaru lekiosi, kai pinigų mokesčiam ieškosi KrvP(Ašm). Čėdyk (taupyk) rublį mokestim, o lazdas – senatvei Dkk.pinigų įnašas pagal kokį nors įsipareigojimą: Profsąjungos nario mókestis . 2. atlyginimas už darbą, paslaugą, už naudojimąsi kuo: Gal ir mokestį gerą gauni, kad tokį darbą dirbi? Švnč. Kokis mokestỹs, tokis ir darbas Švnč. Kiti verždavos labai ant to mõkesčio, ant tų pinigų, tai labai dirbdavo Šd. Ką tę mókestis už tiek vištų (maža moka)! Smn. Mokestis ažu dalį namų samdytų SD100. Mokestis, kareiviamus duodama SD457. ^ Koks darbas, tokios ir mokestys Dkk. 3. prk. atpildas: Išdykėliai gaun savo mokesčius, kuriuos buvo pelnę per ilgus metus RD194. Už gerus darbus mokestis amžinas imtumbime DP584. Ką gero darome ..., darykime ne drin tuščio gyriaus ..., nei drin mokestų̃, bet drin meilės DP562. Nesa mokesčių̃ ... geidžiate DP484. Mokestys dangujęjos DP591.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mokestis — mókestis dkt. Pajamų̃, núomos, pel̃no, nãrio mókestis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mokestis — statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis Mokesčio įstatyme mokesčio mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. atitikmenys: angl. tax rus. налог šaltinis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokestis už pakeistą baltojo cukraus virškvotį — statusas Aprobuotas sritis cukrus ir sirupas apibrėžtis Mokestis, nustatomas, kai dalis nekvotinio baltojo cukraus kiekio perkeliama į kitus prekybinius metus ir įskaitoma kaip tų prekybinių metų gamybos kvotos dalis, bet neišsaugomas iki gamybos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • baltojo cukraus pertekliaus mokestis — statusas Aprobuotas sritis cukrus ir sirupas apibrėžtis Baltojo cukraus gamintojų pagaminto baltojo cukraus kiekio, viršijančio cukraus gamintojams nustatytą gamybos kvotą, mokestis. atitikmenys: angl. surplus amount; white sugar quota surplus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • papildomas cukraus gamybos mokestis — statusas Aprobuotas sritis cukrus ir sirupas apibrėžtis Lietuvos Respublikoje paskirstytos papildomos baltojo cukraus ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos apmokestinimo vienkartinis išsipirkimo mokestis. atitikmenys: angl. production charge… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • baltojo cukraus gamybos mokestis — statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis Baltojo cukraus gamintojų už paskirtą baltojo cukraus gamybos kvotą mokamas mokestis. atitikmenys: angl. sugar production charge ryšiai: susijęs terminas – baltojo cukraus gamintojas susijęs… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ristūnų lenktynių starto mokestis — statusas Aprobuotas sritis žirgų sportas apibrėžtis Mokestis, kurį ristūnų lenktynių dalyvis privalo sumokėti už ristūno dalyvavimą lenktynėse. atitikmenys: pranc. entrée, f šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Ristūnų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fiksuotas pelno mokestis — statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis Pelno mokestis, kuris gali būti mokamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 38¹ straipsnio nustatytais atvejais ir kurio bazė apskaičiuojama priklausomai nuo kiekvieno jūrų laivo, kurio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kelių naudotojo mokestis — statusas Aprobuotas sritis automobilių keliai apibrėžtis Transporto priemonės valdytojo mokestis už naudojimąsi keliais ir jų statiniais. atitikmenys: angl. roads user charges šaltinis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naudojimosi turtu mokestis — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Mokestis už naudojimąsi turtu, ypač nematerialiuoju turtu ar gamtos ištekliais. atitikmenys: angl. royalty ryšiai: susijęs terminas – nematerialusis turtas šaltinis Tarptautiniai vertinimo standartai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”